Klein Eden, het soepparadijs

 

 

Overzicht bijdragen aan Kiva in 2009

In 2009 is 159,24 vanuit Klein Eden gedoneerd aan Kiva. Per verstrekte microkredietlening is 5% tot 10% van de inleg geschonken aan Kiva voor hun werk. Terugbetalingen van leningen zijn gedeeltelijk weer geherinvesteerd in nieuwe microkredieten. Wat niet is geherinvesteerd was nog in kas voor besteding in 2010.

De verdeling in onze 'portefeuille' eind 2009 zag er als volgt uit (in aantallen microkredieten):

Land
Filippijnen 2
Peru 2
Oeganda 2
Bolivia 2
Dominicaanse Republiek 1
Oekra´ne 1
Azerbeidjaan 1
Nicaragua 1
Sector
Detailhandel 8
Kleding 2
Transport 1
Dienstverlening 1

 

 

 

 

 

 

Ons eerste microkrediet ging naar Bernarda Lucia Lˇpez Bravo uit Nicaragua. Het ging goed met haar want ze kon haar lening veel sneller dan verwacht terug betalen. Daardoor konden wij weer eerder dan voorzien een nieuwe lening uitgeven en wel aan een groep van acht vrouwen uit Oeganda, de Mwajabu Basa's Group (foto rechts). Je vindt Klein Eden onder 'lenders to this entrepeneur'.

Inmiddels hebben we nog zes leningen kunnen geven aan de Siempre Amigas Group in Bolivia, Ziya Quasimov uit Azerbeidjaan, Novie Escote uit de Filippijnen, Liz uit Peru, Natalya Avdeenko uit Oekra´ne, de Kigalama's groep uit Oeganda en de Santa Barbara groep uit Bolivia (foto's onder).


 

Op 16 november hebben we door goede soepverkoop en afbetalingen van microkredieten opnieuw drie microkredieten kunnen helpen financieren. Het gaat om Clarissa Alday uit de Filippijnen, Apu Salkantay uit Peru en Fe Y Amor 6 & 7 uit Dominicaanse Republiek.